Om oss och gården

Ute på Möreslätten, ca 2,5 mil söder om Kalmar, ligger Voxtorpsgården.

Gården drivs av Karin och Jonas Lundqvist sedan 2003 och här bor vi tillsammans med våra tre barn.

Nästan direkt efter att vi tagit över gården ställde vi om till att bli KRAV-godkända och nu finns det ingen annan väg för vår odling och djurhållning här på gården.

LITE OM HUR VI DRIVER GÅRDEN OCH BRUKAR JORDEN:

Vi brukar 90 ha åkermark och på gården finns ca 10-15 suggor och deras tillväxtgrisar. Målet med vår grisproduktion är inte att den ska bli så maximalt stor som möjligt utan mer att det är maximalt hållbart på lång sikt. Detta är en mål som inte är enkelt på något sätt och kanske inte heller det mest ekonomiska på kort sikt men det är den vägen vi har valt och det som motiverar oss att driva gården vidare.

På gården finns några kvigor och vi håller sakta på att bygga upp en mindre dikosbesättning. Med kor på gården kan vi lättare utnyttja de resurser som finns på gården samtidigt som idisslare hjälper oss att bygga upp jordarna och främja den biologiska mångfalden.

Under våren 2024 kommer vi även att kunna erbjuda ekologiska grönbetesägg från våra nya hönor. Det ser vi fram emot!

På åkrarna odlar vi vete, lupinböna, havre, råg, korn, åkerböna, ärtor, raps och vall.

En del grödor säljer vi vidare och en del stannar på gården som foder till grisarna.

Att ha en varierad växtföljd är viktigt och inga av våra åkrar ligger obeväxta under vintern. Vi har odlat mellangrödor under flera år och börjat vår omställning till ett mer regenerativt sätt att bruka jorden.

Som en del av detta så brygger vi ferment och använder det både i flytande form ( som vi sprider ut med spruta i växande gröda) samt i fast form ( man kan säga att det är som Bokashikompostering i stor skala).

Ekologiskt lantbruk har länge arbetat mot att skapa ett mer resilient sätt att bruka jorden och föda upp djuren. Utvecklingen pågår ständigt och att odla utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel är framtiden för jordbruket enligt oss.

En stor anledning till att man ska välja mat från KRAV-godkända lantbruk är att det finns VALL i växtföljden.

Att odla flerårig vall ( dvs gräs och klöver mm) är väldigt viktigt av flera olika anledningar:

  • det ger bördigare jordar
  • håller nere ogrästrycket
  • lagrar kol i marken
  • bilder vatten
  • hindrar jorderosion
  • ger en fin miljö för småkryp, mikroorganismer och pollinatörer.
  • och ger bra mat till flera olika djurslag. Våra grisar både älskar och växer extra bra av en klöverrik vall.

Självklart är vi medlemmar hos Ekologiska lantbrukarna och även Jord på trynet som är KRAV-grisarnas förening i Sverige.

Vi har fått medel från EU för att delfinansiera anläggningen av en våtmark på gården.